VAE

De bewoners en inwoners van de Verenigde Arabische Emiraten

De bewoners en inwoners van de Verenigde Arabische Emiraten

De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) bestaat uit een diversiteit aan bewoners en inwoners. Volgens de Verenigde Naties is de totale bevolking van het land in 2019 geschat op 9,96 miljoen mensen. Er zijn veel verschillende culturen en religies in de VAE te vinden, waaronder moslims, christenen, hindoes en andere. Hoewel er veel verschillende culturen in de VAE zijn, is de islam de meest voorkomende religie.

De meeste van de bewoners en inwoners in de VAE zijn expats, die komen uit andere delen van de wereld om daar te werken. De gemiddelde expat verblijft gemiddeld 3,5 jaar in het land. De overgrote meerderheid van deze expats is afkomstig uit Azië, gevolgd door Europa en Noord-Amerika. Uit de demografische gegevens blijkt dat de meeste expats in de VAE vooral afkomstig zijn uit India, China en Pakistan.

Hoewel er veel verschillende bewoners en inwoners in de VAE zijn, is de Emirati, een inwoner die de nationaliteit bezit, de snelst groeiende groep van de bevolking. De Emirati-populatie heeft sinds 1990 meer dan verdubbeld tot ongeveer 1 miljoen mensen in 2019. De Emirati’s zijn zowel autochtoon als immigrant.

In samenvatting bestaan de bewoners en inwoners van de Verenigde Arabische Emiraten uit een mix van culturen, religies en achtergronden. De meeste bewoners en inwoners zijn expats, afkomstig uit Azië, Europa en Noord-Amerika. Daarnaast is de Emirati-populatie de snelst groeiende bevolkingsgroep van het land.
De Verenigde Arabische Emiraten bevatten een gevarieerde bevolking met verschillende religies en achtergronden. De grootste bevolkingsgroep bestaat uit expats afkomstig uit Azië, Europa en Noord-Amerika. Hoewel deze groep steeds groter wordt, groeit de Emirati-bevolking het snelst van alle bevolkingsgroepen in het land.

In de Verenigde Arabische Emiraten zijn verschillende godsdiensten vertegenwoordigd, waaronder christendom, islam, hindoeïsme, sikhisme en jodendom. Elke godsdienst wordt gerespecteerd in de Verenigde Arabische Emiraten. Er worden verschillende tradities en gebruiken gevierd, waaronder het moslimfeest van Ramadan.

De achtergronden van de bevolking zijn net zo divers als de religies. Er zijn verschillende nationaliteiten, culturen en etniciteiten aanwezig in de Verenigde Arabische Emiraten. De meeste bevolkingsgroepen hebben hun eigen dialecten en gebruiken. Er worden tevens verschillende regionale tradities gevierd.

In de Verenigde Arabische Emiraten worden bewoners en inwoners van alle achtergronden en religies geaccepteerd en gerespecteerd. De lokale bevolking is gastvrij en verwelkomt alle expats met open armen. Iedereen heeft dezelfde kansen om zichzelf te ontplooien en een succes te maken van hun leven.

De Verenigde Arabische Emiraten heeft een talrijke, tolerantie maatschappij met een lokale bevolking die uit verschillende afkomstige individuen bestaat. De bevolking bestaat uit varërende etnische achtergronden, waaronder Armeense, Afrikaanse, Europese, Aziatische en Midden-Oosterse immigranten. Geaccepteerd en gerespecteerd, de lokale bevolking is gastvrij en verwelkomt iedereen met open armen. De Verenigde Arabische Emiraten bieden expats en bewoners dezelfde kansen om een succes te maken van hun leven. De regering heeft veel functies aangeboden om de lokale bevolking te helpen in hun dagelijkse leven, waaronder onderwijs, prestaties, vrije tijd, gezondheidszorg, sociale zekerheid, en verschillende jobs en carrièremogelijkheden.

Ook Interessant...