VAE

Het jaar van Zayed

Het jaar van Zayed

Ga je dit jaar op vakantie naar Dubai dan merk je dat 2018 staat in Dubai in het teken van het jaar van Zayed. Dit zegt misschien niet iedereen voldoende. Daarom is het interessant om hier wat meer aandacht aan te besteden. Zayed is namelijk Sjeik Zayed bin Sultan Al Nayhan.

Dit is de stichter van het emiraat Dubai. Sjeik Zayed werd honderd jaar geleden geboren, in 1918. Hij heeft een zeer belangrijke rol gespeeld in de manier waarop Dubai en de andere emiraten zich hebben ontwikkeld tot moderne landen. Er is dan ook alle reden om hier in het land op terug te kijken en vooruit te blikken naar wat hier nog meer uit voort gaat komen.

Normen en waarden

Dubai stond in 2016 in het teken van het jaar van het lezen en in 2017 in het teken van het jaar van het geven. Deze beide jaren komen rechtstreeks voort uit het gedachtegoed van Sjeik Zayed bin Sultan Al Nayhan. Voor Zayed waren normen en waarden zeer belangrijk. Zijn visie op hoe de emiraten zich moesten vormen had bijvoorbeeld te maken met tolerantie, vooruitgang, aandacht voor de omgeving en vrijwilligerswerk. Een beeld over al deze zaken vormde hij al vele jaren, ver voordat dit gebruikelijk werd in de wereld zoals dit nu het geval is in de maatschappij.

Tolerant zijn

De huidige kroonprins van Dubai, ZKH. Sjeik Mohammed bin Zayed al Nayhan heeft gesteld dat het jaar van Zayed ook gezien kan worden als het jaar waarin tolerant zijn voorop moet staan. Samen leven zonder daarbij elkaar op normen, waarden en geloofsovertuiging aan te vallen was een belangrijke kern van de boodschap van Zayed.

De kroonprins is van mening dat dit opnieuw goed onder de aandacht moet worden gebracht, niet alleen in Dubai, maar ook in de rest van de wereld. Het jaar 2018 moet hierin een belangrijke bijdrage gaan leveren door de boodschap van de stichter van het emiraat in herinnering te roepen.

Land opbouwen

Dat tolerantie zo belangrijk is voor Dubai is te verklaren door naar de ontwikkeling van het land te kijken. In de visie van Zayed moest het land worden opgebouwd door te leren van allerlei soorten culturen en ideeën. De Emiraten moesten volgens hem dan ook openstaan om iedereen in te verwelkomen.

Zo hebben de landen in hoog tempo kunnen zorgen dat zij de groei hebben kunnen doormaken zoals dat in de afgelopen eeuw het geval is geweest. Volgens de huidige kroonprins is dit de belangrijkste reden geweest waarom het land zo opgebouwd kon worden als nu het geval is.

Gelijkheid

Een opvallend onderdeel dat belangrijk zal zijn tijdens het jaar van Zayed is dat de emiraten nog meer macht gaan geven aan de raad van gendergelijkheid. In recente jaren zijn de woorden die Zayed al in de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw uitsprak in een heel ander licht komen te staan.

De sjeik was destijds al een sterke voorstander van zoveel mogelijk gelijkheid onder de geslachten. In 2018 zal hier opnieuw veel aandacht aan geschonken gaan worden. Volgens zijn nakomelingen is dit voor alle inwoners van de emiraten de beste manier om zijn nalatenschap te vieren. Het nastreven van gelijkheid zal sterk gepromoot worden.

Ook Interessant...